[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
เมนูการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
Google Map
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
แผนผังหน่วยงาน
สำนักปลัด
Click ดูประวัติ
นายประศิษ ขวัญแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
Click ดูประวัติ
นางซารีนา แวสมาแอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวกูอัสมาวาตี ต่วนเด็ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางนูรีน่า สาและ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นางสาววรัญญา หมันกุล
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวนิรุสนี นิกะจิ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายซีลาลดีน หะยีอาหวัง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
Click ดูประวัติ
นายประศิษ ขวัญแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ว่าง
ครูผู้ช่วย
ว่าง
ครูผู้ช่วย
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สมาชิกสภาฯ
3 : นักบริหาร
4 : สำนักปลัด
5 : กองคลัง
6 : กองช่าง