[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
เมนูการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
Google Map
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
2/มี.ค./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( view : 28 )
    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
18/พ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ( view : 129 )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
19/ต.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ( view : 121 )
    รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565
27/ก.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ( view : 172 )
    รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
27/ก.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ( view : 170 )
    ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
17/มิ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ( view : 180 )
    ใบสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
17/มิ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ( view : 183 )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
16/มิ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง(กรณีปลดล็อค) ( view : 182 )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง(กรณีปลดล็อค)
10/มิ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนชาวเกษตร ( view : 191 )
    การทำเกษตรอินทรีย์
10/มิ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สายตรงผู้บริหาร ( view : 193 )
    สายตรงผู้บริหาร
8/มิ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แยกแยะขยะก่อนทิ้ง ลดของเสีย ลดโลกร้อน ( view : 185 )
    แยกแยะขยะก่อนทิ้ง ลดของเสีย ลดโลกร้อน
8/มิ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.กระหวะเชิญชวนจับมือการไปทำนา ( view : 188 )
    อบต.กระหวะเชิญชวนจับมือการไปทำนา
7/มิ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ( view : 234 )
    -
7/มิ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคบล ที่ประพฤติปฎิบัติตนที่เป็นประจักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ( view : 186 )
    -
7/มิ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ( view : 176 )
    -
7/มิ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ( view : 179 )
    -
7/มิ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกดีเด่นผู้ดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๔ ( view : 171 )
    -
7/มิ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ( view : 170 )
    -
7/มิ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน2564 ( view : 163 )
    ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน2564
7/มิ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ( view : 165 )
    แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>