[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
เมนูการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
Google Map
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้านผู้ด้อยโอกาสในหมู่ที่ 4 บ้านราวอ ( 27/ก.ย./2566 )
    

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 เจ้าหน้าที่อำเภอมายอ ร่วมกับนางโรฮานี ยามิลูเด็ง (ปลัด) นายดอเลาะ เปาะมะ (สมาชิกสภา ม.4) และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้านผู้ด้อยโอกาสในหมู่ที่ 4 บ้านราวอ ตำบลกระหวะ เพื่อส่งกำลังใจ รับฟังปัญหาที่สามารถช่วยให้พัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น

.
ผู้ด้อยโอกาสอาจมีสภาวะทางเศรษฐกิจที่ยากลำบากหรือต้องเผชิญกับปัญหาสังคมต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาอย่างชัดเจน การสนับสนุนและการแก้ไขปัญหาสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเชื่อมโยงทุกคนให้มีโอกาสเท่าเทียมในชีวิตและอาชีพของพวกเขาและส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคมให้มากขึ้น
.
Website : www.krawha.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
Line : https://lin.ee/BsMy9L0
Tel : 073-416-106
.
.
#อบต #กระหวะ #องค์บริหารส่วนตำบลกระหวะ

ซ่อมเบรกเกอร์เปิด-ปิดไฟถนน ( 27/ก.ย./2566 )
    

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ได้ดำเนินการซ่อมเบรกเกอร์เปิด-ปิดไฟถนน ในหมู่ที่ 3 บ้านกระหวะ ตำบลกระหวะ ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
.
Website : www.krawha.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
Line : https://lin.ee/BsMy9L0
Tel : 073-416-106
.
.
#อบต #กระหวะ #องค์บริหารส่วนตำบลกระหวะ

โครงการประชาชนตำบลกระหวะร่วมใจป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 . ( 14/ก.ย./2566 )
    

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ชมรมอาสาสมัครตำบลกระหวะ ได้จัดโครงการประชาชนตำบลกระหวะร่วมใจป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566
.
นำโดยกลุ่มจิตอาสา ชมรมอาสาสมัครตำบลกระหวะ พร้อมกับนายโสนิล เจ๊ะนิ (นายก) นางโรฮานี ยามิลูเด็ง (ปลัด)  นูลรีย๊ะ อับดุลบุตร (รองปลัด) นายประศิษ ขวัญแก้ว (หัวหน้าสำนักปลัด) และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ  ร่วมลงพื้นที่แจกจ่ายยากันยุง ยากำจัดยุงลาย พ่นหมอกควัน รวมถึงให้ความรู้และข้อแนะนำต่างๆ เพื่อกำจัดยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
.
โดยจะทยอยลงพื้นที่ให้ครบทั่วตำบลกระหวะ ซึ่งมีกำหนดการ ดังนี้
- 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ. หมู่ที่ 1 บ้านกาแลตือเงาะ
- 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ. หมู่ที่ 2 บ้านพอเบาะ
- 16 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ. หมู่ที่ 3 บ้านกระหวะ
- 17 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ. หมู่ที่ 4 บ้านราวอ
- 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ. หมู่ที่ 5 บ้านเมาะโง
**กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**
.
โครงการนี้จะไม่เกิดขึ้น หากขาดผู้สนับสนุนหลัก : สำนักงานหลักประกันสุขาพแห่งชาติ (สปสช.)
.
Website : www.krawha.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
Line : https://lin.ee/BsMy9L0
Tel : 073-416-106
.
.
#อบต #กระหวะ #องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 12/ก.ย./2566 )
    

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระหวะ (ศพด.กระหวะ) ได้จัดโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี
.
โดยได้รับเกียรติ นางโรฮานี ยามิลูเด็ง ปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ มาเป็นประธานเปิดพิธี รวมถึงได้รับเกียรติจากนางสาวนุชลัยลา จารง นักโภชนาการปฎิบัติการจากโรงพยาบาลมายอ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายและสาธิตด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยอย่างถูกวิธี
.

ภายในกิจกรรมมีการบรรยายหลักการบริโภคอาหารเพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพคุณค่าอาหารอย่างพอเพียง รู้จักอาหารหลัก 5 หมู่ รวมถึงมีการสาธิตการสร้างสรรค์อาหารให้น้องๆ อยากกินอยู่ตลอด
โครงการนี้จะไม่เกิดขึ้น หากขาดผู้สนับสนุนหลัก : กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
.
Website : www.krawha.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
Line : https://lin.ee/BsMy9L0
Tel : 073-416-106
.
.
#อบต #กระหวะ #องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

จัดโครงการคัดกรองและแก้ไขปัญหาสายตาในผู้สูงอายุตำบลกระหวะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 8/ก.ย./2566 )
    

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ นำโดยนายโสนิล เจ๊ะนิ (นายก) สมาชิกคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วน และสมาชิกคณะทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ได้จัดโครงการคัดกรองและแก้ไขปัญหาสายตาในผู้สูงอายุตำบลกระหวะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
.
มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบสุขภาพสายตาอย่างสม่ำเสมอ และระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและรักษาที่เหมาะสมก่อนที่จะเริ่มแสวงหาวิธีแก้ไข การตรวจสอบสม่ำเสมอย่างทันท่วงทีสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเสียสายตาหรือพัฒนาโรคตาที่ร้ายแรง เช่น สายตาแห้ง เส้นใยสายตา หรือต้อหิน
.
ภายในโครงการฯ ดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องการตรวจสอบสุขภาพสายตาและความรู้เบื้องต้นในรักษาสายตาในวัยผู้สูงอายุ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลปัตตานี
รวมถึงมีการมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุตำบลกระหวะที่มีปัญหาในด้านสายตา เพื่อให้สามารถเห็นมองได้ชัดเจนในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันต่อไป

.

ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่ => https://drive.google.com/drive/folders/1E7mcGDXtESP4dWIlBz5xYebQ6hBQZ9zW?usp=sharing

.
Website : www.krawha.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
Line : https://lin.ee/BsMy9L0
Tel : 073-416-106
.
.
#อบต #กระหวะ #องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 7/ก.ย./2566 )
    

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ นำโดยนายโสนิล เจ๊ะนิ (นายก) สมาชิกคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วน และสมาชิกคณะทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ได้จัดโครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
.
ภายในโครงการฯ ดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องสุขภาพในวัยผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก นางรอฮีดะ หามะ ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระหวะ และบรรยายศาสนาเรื่องสุขภาพดีในวิถีอิสลาม โดยได้รับเกียรติจาก บาบอเมาลานากัดดาฟี  รวมถึงแจกของขวัญ ลุ้นชิงโชคอีกด้วย
.
Website : www.krawha.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
Line : https://lin.ee/BsMy9L0
Tel : 073-416-106
.
.
#อบต #กระหวะ #องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระหวะ ( 5/ก.ย./2566 )
    

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระหวะ (ศพด.กระหวะ) จัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระหวะ เพื่อส่งเสริมความรู้ในการแปรงฟันที่ถูกต้องให้เด็กๆ
.
โดยได้รับเกียรติ นางโรฮานี ยามิลูเด็ง ปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ มาเป็นประธานเปิดพิธี รวมถึงได้รับเกียรติจากนางสาวสายนี เจะกายอ และนางสาวคูดัยละห์ มะมิง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการจากโรงพยาบาลมายอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระหวะ มาวิทยากรในครั้งนี้อีกด้วย
.
โครงการนี้จะไม่เกิดขึ้น หากขาดผู้สนับสนุนหลัก : กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
.
Website : www.krawha.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
Line : https://lin.ee/BsMy9L0
Tel : 073-416-106
.
.
#อบต #กระหวะ #องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 2/ก.ย./2566 )
    

เมื่อวันที่ 28-31 สิงหาคม พ.ศ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ได้สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระหวะ (ศพด.กระหวะ) จัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566
.
โดยจัดให้ห้องอนุบาล 1 อายุ 3-5 ปี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งได้ทำกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ICT และกิจกรรมทัศนศึกษา ณ.สวนใบใจนิ๊ จังหวัดปัตตานี
.
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม
- เพื่อให้เด็กได้ปฏิบัติตามความถนัดเเละความสนใจของตนเอง
- เพื่อให้เด็กได้มีความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เกิดทักษะการเรียนรู้ในการใช้เทคโลยี ICT
.
ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
.
.
Website : www.krawha.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
Line : https://lin.ee/BsMy9L0
Tel : 073-416-106
.
.
#อบต #กระหวะ #องค์การบริหารส่วนตำบลกระหว

เยี่ยมชมสวนสมุนไพร 1 อปท 1 สวนสมุนไพรขององค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ( 1/ก.ย./2566 )
    

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2566 คณะครูได้พาน้องๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระหวะ (ศพด.) มาเยี่ยมชมสวนสมุนไพร 1 อปท 1 สวนสมุนไพรขององค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
.
เพื่อให้น้องๆ ได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของสมุนไพรโครงการฯ ดังกล่าว ทำให้น้องๆ มีความรู้เรื่องพืชพรรณสมุนไพรไทยและสมุนไพรในท้องถิ่น รู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพรต่อไป
.
Website : www.krawha.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
Line : https://lin.ee/BsMy9L0
Tel : 073-416-106
.
.
#อบต #กระหวะ #องค์การบริหารส่วนตำบลกระหว

ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ( 26/ส.ค./2566 )
    

วันที่ 24 ส.ค. 2566 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
.
โดยจะทยอยลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายให้ครบทุกหมู่บ้านในที่สุด
.
คำแนะนำวิธีป้องกันและควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย
.
- ยุงลายมักจะกัดคนในเวลากลางวัน ควรนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดเพื่อป้องกันยุงเข้ามาในบ้าน
-หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณมุมอับชื้น
- ทายากันยุงที่สกัดจากพืชธรรมชาติ
- กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป ยุงลายจะเพาะพันธุ์ในน้ำใส ในภาชนะที่เก็บน้ำใช้ในบ้าน เช่น โอ่งน้ำ ถ้วยรองขาตู้กันมด แจกันดอกไม้ ภาชนะนอกบ้านที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์
- การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กระทำได้โดยภาชนะที่ใช้เก็บน้ำต้องมีฝาปิดให้มิดชิด
- ทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็น เพราะอาจมีน้ำขังได้ ปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูงในภาชนะที่มีน้ำขังขนาดใหญ่ เช่น อ่างบัว เปลี่ยนน้ำในภาชนะเล็ก ๆ เช่น แจกันทุก 7 วัน
- ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบ
.
ด้วยความหนังดีจากกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
.
Website : www.krawha.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
Line : https://lin.ee/BsMy9L0
Tel : 073-416-106
.
.
#อบต #กระหวะ #องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 -> [จำนวน 62 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>