ชื่อ - นามสกุล :นายโสนิล เจ๊ะนิ
ตำแหน่ง :นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
หน้าที่หลัก :โทร 089-2995369
ที่อยู่ :-
Telephone :0892995369
Email :-
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ